Donatie van Wereldwinkel Doorn aan Wereldwinkels Nederland

Wereldwinkel Doorn heeft op 18 oktober 2019 een bedrag van 2.606 euro aan het investeringsfonds van Stichting Wereldwinkels Nederland gedoneerd. Het bedrag zal gebruikt worden voor het verstrekken van leningen aan Wereldwinkels die een duurzame investering willen doen.

Wereldwinkels Nederland

Wereldwinkels Nederland is een organisatie voor de ondersteuning van wereldwinkels. Onze doelstelling is het bevorderen van eerlijke handel. Eerlijke handel is een samenwerkingsverband in de handelsketen om de arbeids- en leefomstandigheden van producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika te verbeteren.
Onze insteek is dat we wereldwinkels faciliteren in al hun uiteenlopende vormen. Elke wereldwinkel is immers uniek, dat maakt een wereldwinkel ook zo bijzonder. Wereldwinkels Nederland heeft op dit moment 82 deelnemende wereldwinkels.

Investeringsfonds Wereldwinkels Nederland

In 2018 heeft Wereldwinkels Nederland een Investeringsfonds ingericht. Deelnemers die een duurzame investering willen doen kunnen hierop een beroep doen. Het kan gaan om kassa-automatisering met nieuwe pc’s, een verhuizing, of een herinrichting, of het starten van een wereldwinkel. Bedragen die geleend kunnen worden liggen tussen € 2.500 en € 20.000. Terugbetaling geschiedt in vaste jaarlijkse termijnen, de lening is renteloos.
De deelnemer die een beroep op het investeringsfonds wil doen dient een aanvraag bij het bestuur. De financiële commissie brengt een advies over de aanvraag uit aan het bestuur. Het bestuur beslist. Het Investeringsfonds is gevuld met bijdragen van wereldwinkels. Door een zeer grote bijdrage van Wereldwinkel Katwijk heeft het fonds een omvang van betekenis gekregen.

Veel meer informatie over het werk van Wereldwinkels Nederland is te vinden op haar website: https://www.wereldwinkelsnederland.nl/

Wereldwinkel Doorn

Eind augustus 2019 heeft Wereldwinkel Doorn haar deuren voorgoed gesloten. Een toenemend gebrek aan vrijwilligers en klanten maakte deze pijnlijke beslissing tenslotte onvermijdelijk. Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen van Stichting Wereldwinkel Doorn is er een niet onaanzienlijk bedrag overgebleven. Wereldwinkel Doorn is zelf als ANBI geregistreerd, en laat dit resterende bedrag graag ten goede komen aan andere ANBI-geregistreerde organisaties met een min of meer vergelijkbare doelstelling. Alle vrijwilligers van de winkel hebben hiervoor begin september gestemd. De verdeling is vervolgens bepaald naar evenredigheid van het aantal per organisatie uitgebrachte stemmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *