Donatie van Wereldwinkel Doorn aan Watoto Nederland

Wereldwinkel Doorn heeft op 18 oktober 2019 een bedrag van 5.212 euro aan Watoto Nederland gedoneerd. Het bedrag zal gebruikt worden voor het verlenen van hulp aan achtergelaten baby’s kinderen en kwetsbare vrouwen in Oeganda.

Stichting Watoto Child Care Ministries Nederland

Watoto redt achtergelaten baby’s kinderen en kwetsbare vrouwen in Oeganda. Door een breed pakket aan zorg en hulp wordt de volgende generatie leiders grootgebracht. Zij dragen op hun beurt bij aan de opbouw van hun land.

Model
Watoto is geen weeshuis in de traditionele zin van het woord. Het is een kerk die in actie kwam toen vele kinderen in nood waren. We bouwen huizen voor kinderen die hun familie zijn kwijtgeraakt of die om welke reden dan ook erg kwetsbaar zijn. Elk Watoto gezin bestaat uit een moeder (veelal een weduwe) die maximaal 8 kinderen, van 2 jaar of ouder, verzorgt. Baby Watoto vangt de baby’s tot 2 jaar op.
Het model is ontworpen om niet alleen in de fysieke behoeften van het kind te voorzien. Het geeft ook al het andere wat nodig is om ze groot te brengen tot volwaardige, verantwoordelijke, integere en doelgerichte christenen.

Fysiek
Kinderen krijgen kleding, voedsel en een thuis. We creëren doelbewust een gezinssituatie, zodat ze liefde en respect leren hebben voor hun moeder en broertjes en zusjes. Dit stelt ze in staat om op te groeien in een gezonde, functionele omgeving. Elk kind heeft een eigen bed en een eigen plek voor zijn of haar spulletjes. Hierdoor leren ze omgaan met eigen bezit en het nemen van verantwoordelijkheid.

Onderwijs
Een goede school bereidt de kinderen voor op het leven in de maatschappij. We vormen het karakter en de carrière. Elk Watoto dorp heeft een school voor de kinderen uit het dorp en de omgeving. We leveren kwalitatief goede onderwijs. Samen met ouders en voogden kijken we hoe we de kinderen het beste kunnen helpen. Technische trainingen en beroepsonderwijs zijn beschikbaar voor de oudere kinderen.

Gezondheidszorg
Elk dorp heeft een medische kliniek. Hier mogen kinderen uit het Watoto dorp en uit de naastgelegen dorpen gebruik van maken. De kliniek voorziet in de dagelijkse gezondheidszorg. Regelmatig bezoeken medische teams de klinieken voor specifiekere behandelingen.

Sociale en geestelijke ontwikkeling
Elk Watoto dorp heeft een multifunctioneel centrum dat onder andere wordt gebruikt als kerkgebouw. Een voorganger van Watoto Church overziet dit onderdeel. In kleinere huisgroepen komen kleinere groepen mensen wekelijks samen om over God te praten, te zingen, dansen en bidden.
We gebruiken het centrum ook voor buitenschoolse activiteiten, die de psychosociale ontwikkeling van de kinderen stimuleren. Jeugdwerkers organiseren individuele of groepsactiviteiten. Ze helpen de kinderen met het verwerken van bijvoorbeeld traumatische ervaringen.

Veel meer informatie over het werk van Watoto Nederland is te vinden op haar website: http://www.watotonederland.nl/

Wereldwinkel Doorn

Eind augustus 2019 heeft Wereldwinkel Doorn haar deuren voorgoed gesloten. Een toenemend gebrek aan vrijwilligers en klanten maakte deze pijnlijke beslissing tenslotte onvermijdelijk. Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen van Stichting Wereldwinkel Doorn is er een niet onaanzienlijk bedrag overgebleven. Wereldwinkel Doorn is zelf als ANBI geregistreerd, en laat dit resterende bedrag graag ten goede komen aan andere ANBI-geregistreerde organisaties met een min of meer vergelijkbare doelstelling. Alle vrijwilligers van de winkel hebben hiervoor begin september gestemd. De verdeling is vervolgens bepaald naar evenredigheid van het aantal per organisatie uitgebrachte stemmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *