Donatie van Wereldwinkel Doorn aan Stichting Sibusiso

Stichting Wereldwinkel Doorn heeft op 18 oktober 2019 een bedrag van 6.949 euro aan Stichting Sibusiso gedoneerd. Het bedrag zal gebruikt worden voor verlenen van hulp aan verstandelijk gehandicapte kinderen en hun families in Tanzania.

Update

Op 12 november 2019 is het laatste restant van het overschot van Wereldwinkel Doorn, een bedrag van 444,90 euro, toegevoegd aan de eerdere donatie aan Stichting Sibusiso. Hiermee komt de totale donatie op 7.394 euro.

Stichting Sibusiso

Sibusiso streeft ernaar het taboe rond handicaps te doorbreken en de acceptatie van verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania te vergroten. Sibusiso maakt hierbij geen onderscheid in de religieuze of culturele achtergrond van kinderen.

Het Sibusiso programma in Tanzania is een uniek programma voor verstandelijk gehandicapte kinderen en hun families. Sibusiso is een centrum waar kinderen tijdelijk worden opgenomen en waar tal van activiteiten plaatsvinden. Daarnaast is het programma ‘community based’, wat wil zeggen dat het ook in dorpen, waar de kinderen vandaan komen, actief is.

Het bestuur van de Stichting Sibusiso (zowel in Nederland als in Tanzania) bestaat uit een team van ‘professionele’ vrijwilligers. Dit betekent minimale overheadkosten, zodat alle gelden ten goede komen van het Sibusiso project. Alle inkomsten worden volledig aangewend voor het Sibusiso project in Tanzania.

Veel meer informatie over het werk van Stichting Sibusiso is te vinden op haar website: https://www.sibusiso.nl/

Wereldwinkel Doorn

Eind augustus 2019 heeft Wereldwinkel Doorn haar deuren voorgoed gesloten. Een toenemend gebrek aan vrijwilligers en klanten maakte deze pijnlijke beslissing tenslotte onvermijdelijk. Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen van Stichting Wereldwinkel Doorn is er een niet onaanzienlijk bedrag overgebleven. Wereldwinkel Doorn is zelf als ANBI geregistreerd, en laat dit resterende bedrag graag ten goede komen aan andere ANBI-geregistreerde organisaties met een min of meer vergelijkbare doelstelling. Alle vrijwilligers van de winkel hebben hiervoor begin september gestemd. De verdeling is vervolgens bepaald naar evenredigheid van het aantal per organisatie uitgebrachte stemmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *