Donatie van Wereldwinkel Doorn aan Stichting Madat Nepal

Wereldwinkel Doorn heeft op 18 oktober 2019 een bedrag van 9.555 euro aan Stichting Madat Nepal gedoneerd. Het bedrag zal gebruikt worden voor het uitvoeren van kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in Nepal. Vrij vertaald betekent Madat Nepal ‘Hulp aan Nepal‘.

Stichting Madat Nepal

Madat Nepal is een in 1992 opgerichte ANBI stichting voor het financieren van kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in Nepal. Op het gebied van onderwijs bouwen we ook na de aardbeving in 2015 nog altijd nieuwe scholen en financieren we de salarissen van onderwijzers, in de loop van de tijd zijn daar bibliotheekjes en het bekostigen van onderwijsondersteunende trainingen voor leraren bijgekomen.


Op het gebied van gezondheidszorg hebben wij in berggebied verschillende mobiele gezondheidskampen voor oog- tand- en kno-zorg georganiseerd en gefinancierd. Voor de leerlingen van de door ons gebouwde scholen en de nabij gelegen omgeving is er gezondheidsonderzoek bijgekomen. Na het onderzoek zijn er altijd leerlingen die een bril nodig hebben en ook bekostigen wij voor de leerlingen met oorproblemen bijvoorbeeld een operatie van een trommelvlies perforatie.


We hebben ook een beperkt aantal lokale drinkwaterprojecten uitgevoerd. Gebrek aan goed drinkwater is in het berggebied vaak een groot probleem, maar de drinkwaterproblematiek is voor ons vaak lastig op te lossen, doordat de problemen meestal niet lokaal zijn, er veel geld en expertise nodig is en het ook politiek ingewikkeld kan liggen. Daarnaast hebben we aandacht gegeven aan inkomsten genererende projecten.


In het geval dat we individuele hulp hebben gegeven, zoals het bekostigen van opleidingen, is dat altijd gekoppeld geweest aan een of andere vorm van return service aan de gemeenschap. In de loop der jaren zijn we naast onze hoofddoelen ingegaan op enkele verzoeken, zoals de bouw van een dagcentrum voor en de zorg van meervoudig gehandicapte kinderen.


De bestuursleden en de nauw betrokkenen doen alles op vrijwillige basis. Het bijzondere van stichting Madat Nepal is dat er vijfentwintig jaar lang sprake is geweest van geen overhead. Elke euro die gedoneerd werd, ging namelijk voor de volle 100% naar Nepal. Dit was mogelijk omdat de dochterstichting, Madat Nepal Handel, alle overhead voor haar rekening nam. Madat Nepal Handel was een door de landelijke vereniging van wereldwinkels erkende importeur van Fair Trade artikelen uit Nepal, maar is begin 2017 failliet gegaan. Voortaan zullen wij dan ook een ANBI stichting zijn met een minimale overhead.

Veel meer informatie over het werk van Madat Nepal is te vinden op haar website: http://www.madatnepal.nl/

Wereldwinkel Doorn

Eind augustus 2019 heeft Wereldwinkel Doorn haar deuren voorgoed gesloten. Een toenemend gebrek aan vrijwilligers en klanten maakte deze pijnlijke beslissing tenslotte onvermijdelijk. Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen van Stichting Wereldwinkel Doorn is er een niet onaanzienlijk bedrag overgebleven. Wereldwinkel Doorn is zelf als ANBI geregistreerd, en laat dit resterende bedrag graag ten goede komen aan andere ANBI-geregistreerde organisaties met een min of meer vergelijkbare doelstelling. Alle vrijwilligers van de winkel hebben hiervoor begin september gestemd. De verdeling is vervolgens bepaald naar evenredigheid van het aantal per organisatie uitgebrachte stemmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *