Donatie van Wereldwinkel Doorn aan Hivos

Wereldwinkel Doorn heeft op 18 oktober 2019 een bedrag van 2.606 euro aan Stichting Hivos gedoneerd. Het bedrag zal gebruikt worden ter ondersteuning van de activiteiten van Hivos in meer dan 30 landen.

Hivos

Hivos gelooft in moedige mensen. Samen met hen komen we op voor gelijkheid en strijden we tegen machtsmisbruik. We werken met activisten, ondernemers, journalisten, kunstenaars, burgers en hun organisaties in meer dan 30 landen. Zij hebben de originele ideeën en het lef ze uit te voeren. Wij staan hen bij met kennis, contacten, geld en bescherming. Zo bouwen we samen aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld.

Hivos is in 1968 opgericht vanuit een humanistische overtuiging. Onze naam staat oorspronkelijk dan ook voor: Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking. In het verzuilde Nederland van de jaren zestig, waren onze oprichters ervan overtuigd dat ontwikkelingssamenwerking seculier zou moeten zijn omdat échte samenwerking uitgaat van respect voor álle overtuigingen.

Wij gaan al meer dan 50 jaar uit van de kracht van mensen en hun vermogen zélf hun leven vorm te geven. Ongeacht wat zij geloven of hoe zij zichzelf identificeren. De unieke verscheidenheid van mensen is waardevol en moet gekoesterd worden. Want, een leven in vrijheid en waardigheid, met respect voor elkaar en de planeet, leidt tot een groter individueel welzijn en een eerlijke en veerkrachtige samenleving. Tot op de dag van vandaag worden wij door deze overtuiging geïnspireerd en bepaalt het hoe wij naar de wereld kijken.

Onze overtuiging vind je terug in onze waarden. Deze waarden zijn de leidraad van ons werk:

Vrijheid en waardigheid
Ieder mens heeft het recht om in vrijheid en waardigheid te leven. Mensen moeten de vrijheid hebben om te geloven wat ze willen, hun mening te uiten, hun regeringen te betwisten en de gevestigde orde te beïnvloeden.

Zelfbeschikking en diversiteit
Mensen moeten zelf keuzes en beslissingen kunnen maken op basis van hun eigen voorkeuren en interesses, ongedacht hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. Ieder mens is uniek en onze individuele verschillen leiden tot diversiteit.

Gelijkheid en rechtvaardigheid
Niet iedereen is hetzelfde, maar we zijn wel gelijk. Wij moeten als zodanig worden behandeld en dit moet verankerd worden in de manier waarop onze sociale en juridische systemen werken.

Verantwoord burgerschap
Mensen hebben zowel rechten als plichten. Zorg dragen voor iedereen om ons heen en op een manier leven die anderen en onze planeet niet beschadigt, zou vanzelfsprekend moeten zijn.

Duurzaam gebruik van de rijkdommen van onze planeet
Er is maar één planeet. Duurzaam gebruik van de rijkdommen van onze planeet is essentieel voor huidige en toekomstige generaties. Dit betekent dat we niet alleen onze impact op het milieu moeten verminderen, maar ook moeten herstellen wat al is aangetast.

Veel meer informatie over het werk van Hivos is te vinden op haar website: https://www.hivos.nl/

Wereldwinkel Doorn

Eind augustus 2019 heeft Wereldwinkel Doorn haar deuren voorgoed gesloten. Een toenemend gebrek aan vrijwilligers en klanten maakte deze pijnlijke beslissing tenslotte onvermijdelijk. Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen van Stichting Wereldwinkel Doorn is er een niet onaanzienlijk bedrag overgebleven. Wereldwinkel Doorn is zelf als ANBI geregistreerd, en laat dit resterende bedrag graag ten goede komen aan andere ANBI-geregistreerde organisaties met een min of meer vergelijkbare doelstelling. Alle vrijwilligers van de winkel hebben hiervoor begin september gestemd. De verdeling is vervolgens bepaald naar evenredigheid van het aantal per organisatie uitgebrachte stemmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *