Donatie van Wereldwinkel Doorn aan De Moeder’s Geuren

Wereldwinkel Doorn heeft op 18 oktober 2019 een bedrag van 869 euro aan Stichting De Moeder’s Geuren gedoneerd. Het bedrag zal gebruikt worden ter ondersteuning van onderwijsprojecten gebaseerd op de Glenn Doman methode in India en Nederland.

Stichting De Moeder’s Geuren

Doelstelling van de stichting is het initiëren, ontwikkelen, ondersteunen, stimuleren, begeleiden en tot stand brengen van activiteiten en projecten die bijdragen aan de verbetering van het welzijn en de ontwikkeling van de mensen in India en Nederland. De Moeder’s Geuren heeft tot doel projecten en activiteiten te ontwikkelen en te ondersteunen die als voorbeeld kunnen dienen voor navolging in een grotere context en voor algemeen belang.

We focussen op specifieke projecten op het gebied van vernieuwend onderwijs, biologische landbouw en duurzaam milieubeheer, toegepaste kennis van sociale ontwikkeling en wereldvrede. Voor onderwijs, landbouw en milieu projecten ligt de nadruk op projecten in India en Nederland, terwijl de sociale ontwikkeling en wereldvrede projecten internationaal georiënteerd zijn.

Het motto van de Stichting is het brede “voor vooruitgang”.

Actieve projecten:
Onderwijs projecten gebaseerd op de Glenn Doman onderwijsmethode in India en Nederland
EM (Effectieve Micro-organismen) gerelateerde projecten in India en Nederland
Wereldvrede projecten

Veel meer informatie over het werk van De Moeder’s Geuren is te vinden op haar website: http://moedersgeuren.nl/

Wereldwinkel Doorn

Eind augustus 2019 heeft Wereldwinkel Doorn haar deuren voorgoed gesloten. Een toenemend gebrek aan vrijwilligers en klanten maakte deze pijnlijke beslissing tenslotte onvermijdelijk. Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen van Stichting Wereldwinkel Doorn is er een niet onaanzienlijk bedrag overgebleven. Wereldwinkel Doorn is zelf als ANBI geregistreerd, en laat dit resterende bedrag graag ten goede komen aan andere ANBI-geregistreerde organisaties met een min of meer vergelijkbare doelstelling. Alle vrijwilligers van de winkel hebben hiervoor begin september gestemd. De verdeling is vervolgens bepaald naar evenredigheid van het aantal per organisatie uitgebrachte stemmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *