Home

Welkom bij Wereldwinkel Doorn!

Algemene informatie over onze winkel vind je hieronder.

Actuele informatie staat op onze Facebook pagina:

Blog

Contact

De winkel is geopend op dinsdag en woensdag van 13.00 – 17.00 uur,
en van donderdag t/m zaterdag van 9.30 – 17.00 uur.

Wereldwinkel Doorn
Amersfoortseweg 12A
3941 EM Doorn
Telefoon: 0343 – 416251
KvK: 41177798
e-mail: info@wereldwinkeldoorn.nl

Kom je met de auto, dan kun je gratis parkeren achter de winkel. Op de Van Bennekomweg is een parkeerplaats. Vanaf het parkeerterrein achter Albert Heijn loop je binnen 2 minuten naar onze winkel.

Over ons

Fairtrade op de Heuvelrug

De Wereldwinkel Doorn is opgericht in 1973.
Gestart werd met de verkoop van suiker en koffie vanuit een kraam op de markt. Tegenwoordig is de winkel gevestigd aan de rand van het centrum, op de Amersfoortseweg 12A.

De Wereldwinkel is een eigentijdse en bijzondere cadeauwinkel. Je vindt er unieke cadeaus.
De producten zijn altijd fairtrade en maatschappelijk verantwoord maar ook wordt gelet op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Elke vier weken wordt er ingekocht. Dus elke maand is er een reden om even binnen te komen.

 

Ook vrijwilliger worden bij de Wereldwinkel?

Wij hebben al een prima team met enthousiaste medewerkers. Maar we kunnen altijd extra vrijwilligers gebruiken want er is altijd veel te doen. Daarom deze oproep om bij de Wereldwinkel aan de slag te gaan. Dat is niet alleen goed voor veel kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Het is ook goed voor jou, want je werkt samen met leuke, gedreven mensen in een prettige sfeer.

Door middel van opleidingen wordt je de gelegenheid geboden om jouw kennis aan te vullen of bij te spijkeren. En tijdens koffie inloopochtenden of andere bijeenkomsten wordt de onderlinge band tussen de vrijwilligers verstevigd en verder uitgebouwd.

Wij verheugen ons om met jou aan de slag te gaan.

Onze vacatures

Bij onze winkel zijn diverse vacatures, te denken valt aan winkelmedewerkers, inkoper, bestuurslid/penningmeester en bestuurslid P&O. De tijdsbesteding is ongeveer 3 uur per week.

Vind je het leuk om wat te doen voor de Wereldwinkel maar is het lastig om je voor langere tijd vast te leggen neem dan toch contact op. Wij zoeken ondersteuning op het gebied van ICT, het samenstellen van voorlichtingsmateriaal, het ontwerpen van foldermateriaal en lobbyisten.

Wereldwinkel Doorn neemt vrijwilligers serieus en sluit met winkelmedewerkers een overeenkomst met wederzijdse rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen. Daarin is onder meer geregeld dat de vrijwilliger tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd.

Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan, of wil je meer informatie neem dan contact op met:

Guda Kraan (voorzitter) 0343-416153, guda.kraan(a)caiway.net

Ria Meijer (bestuurslid PR) 0343-453406, info(a)wereldwinkeldoorn.nl

(a) = @, maar dat had je wellicht al begrepen. Helaas is dit nodig om spam te voorkomen. Wij vragen je begrip hiervoor.

ANBI

Overzicht van ANBI gegevens voor Wereldwinkel Doorn

ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemene nut beogende instelling. De erkenning als ANBI geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan controleren of instellingen individueel aan de voorwaarden voldoen. Zo is een van die voorwaarden het aanbieden van een speciale pagina met ANBI-informatie over de organisatie op een website.

Fiscale Voordelen

Het bijzondere van een ANBI-erkenning is dat geen successierecht of schenkingsrecht betaald moet worden over erfenissen en schenkingen. Ook uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking. Verdere voordelen zijn er op het gebied van de Vennootschapsbelasting, Loonheffingen, Overdrachtsbelasting en Inkomstenbelasting.

Schenkingen zijn aftrekbaar

Een voordeel van schenking aan een ANBI is dat de gever zijn schenking geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op zijn belastbaar inkomen (box I, II of III). Giften aan ANBI’s zijn namelijk aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Iemand die slim gebruik maakt van het belastingvoordeel kan dus meer schenken met hetzelfde geld. De Belastingdienst betaalt als het ware mee aan deze giften.

ANBI-gegevens

 Naam instelling Wereldwinkel Doorn
 RSIN 812084448
 Vestigingsadres Amersfoortseweg 12a, 3941 EM Doorn
 Telefoonnummer  0343- 416251
 E-mail adresinfo@wereldwinkeldoorn.nl

Doelstelling

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Wereldwinkel Doorn bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie.

Activiteiten

Wereldwinkel Doorn vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
– verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
– het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
– bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

Het vermogen wordt verkregen door de verkoop van Fairtrade produkten.

Beheer van het vermogen

Het vermogen staat op een rekening bij de ASN bank

Besteding van  het vermogen

Het vermogen dient als een continuiteitsreserve.

Organisatie

Bestuur

Voorzitter: Guda Kraan
Secretaris: Lia van der Wal
Penningmeester: Wytze van der Raay
P&O: vacant
PR: Ria Meijer

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Doorn heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen onkostenvergoeding.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018

Financiële huishouding

Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018